Team Equilibrium

Team Equilibrium expressa el nivell d’equilibri que existeix en l’equip de treball. El model es basa en la combinació de diverses enquestes ben conegudes, que Team Equilibrium recombina i redueix a una sola mesura, visualitzada com un hexàgon construït utilitzant el model de 6 barrets de colors. Els extrems de l’hexàgon representen els 6 comportaments bàsics que les persones poden adoptar. El perfil no s’ha de considerar una representació rígida determinada per la personalitat, sinó una tendència que depèn en gran mesura de les circumstàncies i desitjos de les persones.

ObjectiuSuport als equips innovadors
CampRecerca i innovació