Potencial d'Innovació

La innovació és inherent als serveis de salut, on canvien sovint els mètodes de diagnòstic, els tractaments i les estratègies. Els professionals de la salut han de ser conscients d’això i enfrontar-se als reptes amb creativitat, empatia i iniciativa, integrant tots els valors de la innovació. Els directius, fins i tot quan coneixen les seves organitzacions, no tenen una mesura precisa del potencial d’innovació dels seus equips i, per a dirigir bé els esforços, cal saber les limitacions, les capacitats i les preferències de tothom.

ObjectiuMètrica i focus de la innovació
CampInnovació