Consens sobre la Prescripció en Infermeria (COPI)

REPTE

Donar un suport pràctic a la qüestió actual de la regulació de la prescripció d’infermeres. L’objectiu del consens va ser preparar la gestió i adopció de la prescripció d’infermeres en el sistema de salut.

LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ

Suport en el disseny del model de participació i desenvolupament tècnic del procés de consens.

El consens destaca la conveniencia de la prescripció en infermeria.

Amb la participació d’infermeres, metges i farmacèutics, s’ha dut a terme un procés de consens sobre la necessitat de gestionar la prescripció realitzada per les infermeres. Les prescripcions afecten una llista de productes de salut i medicaments en particular. Es discuteixen les implicacions del canvi de regulació i s’obté un consens notable.

[PAPER] Online Consensus on Nurse Prescription Among Healthcare Professionals