Millorar les habilitats no tècniques (NTS)

REPTE

Avaluar les habilitats interpersonals i cognitives que abasten competències com la comunicació, el treball en equip, el lideratge, la presa de decisions o la consciència de la situació.

LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ

Desenvolupament de l’eina tècnica per al consens, implementació de la prova i anàlisi de resultats.

Orientar els gestors sanitaris perquè dissenyin estratègies de formació en habilitats no tècniques.

Provar el model teòric NTS utilitzant una estratègia d’autoavaluació col·lectiva entre els professionals sanitaris implicats en la cura de pacients crònics. Es van avaluar dos aspectes, el nivell actual de l’equip i el seu potencial de millora en cada NTS.

Els NTS aplicats a nivell individual (centrats en el pacient) superen als NTS aplicats a nivell col·lectiu (col·laboració interprofessional) degut principalment a la formació individual en tots els estudis de les professions de la salut.