Identificar criteris de bones pràctiques (JA-CHRODIS)

REPTE

Promoure i intercanviar bones pràctiques entre els països europeus, abordant les malalties cròniques amb especial atenció a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties cròniques, la morbiditat múltiple i la diabetis.

LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ

Disseny i desenvolupament de l’eina tècnica per al consens, implementació de la prova i anàlisi de resultats.

Consens per a la evaluació de bones práctiques

Les pràctiques recollides es van presentar a un panell de revisors que va avaluar la seva qualitat i validesa basant-se en una sèrie de criteris. Aquests criteris van ser identificats, avaluats i ponderats a través d’un procés de construcció de consens entre múltiples parts interessades.

[REPORT] Delphi Panel on interventions in the area of health promotion and primary prevention of chronic diseases

[REPORT] Delphi Panel in the area of organizational interventions focused on dealing with chronic patients with multiple conditions.

[REPORT] Delphi Panel in the area of patient’s empowerment interventions with chronic conditions.

[REPORT] European consensus for the assessment of good practices on Diabetes