Avaluació dels valors crítics de laboratori (CRICS)

REPTE

Desenvolupar un model amb la seva escala i unitats per a cada valor crític & Dissenyar una àmplia eina de consens capaç de facilitar una aportació àgil d’un grup heterogeni d’experts.

LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ

Desenvolupament de l’eina tècnica per al consens, implementació de la prova i anàlisi de resultats.

Establir valors d'anàlisis clíniques de laboratori per a ser considerats crítics

Els resultats de les anàlisis crítics poden exposar un estat patològic potencialment mortal del pacient si no es prenen les mesures adequades a temps. Els laboratoris de tot el món tenen dificultats per determinar aquests números precisos.

La disponibilitat de valors crítics estandarditzats augmentarà la seguretat dels pacients. A més, els estàndards universals generalment desencadenen un millor nivell de satisfacció dels metges, amb un impacte rellevant en la qualitat del seu treball.

[PAPER] Reaching consensus on communication of critical laboratory results using a collective intelligence method