Aprenentatge basat en el consens (PSIX)

REPTE

Concentrar en un sol cas que es pugui resoldre en pocs minuts les proves disponibles relacionades amb el diagnòstic de salut mental i el tractament d’un cas particular.

LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ

Disseny de models d’aprenentatge, producció i impartició de cursos.

Solució col·lectiva per als casos de salut mental

L’objectiu d’PSIX és facilitar l’actualització de coneixements per als professionals de la salut mental, fent ús d’estratègies atractives com l’scoring, les discussions en xarxes socials i el consens.

Els casos de vídeo interactius s’utilitzen per simular i discutir la història real dels pacients de salut mental i el seu tractament.

PSIX, a través del seu model d’aprenentatge basat en el consens de diagnòstic i tractament, ha demostrat ser un sistema participatiu que permet als usuaris compartir coneixements i construir una solució col·lectiva als casos estudiats. L’acceptació del model per part dels usuaris és alta i satisfactòria.