Avaluació de l’atenció mèdica crònica

REPTE

Avaluar intervencions complexes amb múltiples components, d’intensitat molt variable en l’ús d’instruments terapèutics i en la interacció amb molts professionals i contextos, difícils d’estandarditzar.

LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ

Desenvolupament i aplicació d’una completa eina de consens en línia que reuneix una àmplia gamma de professionals.

Noves eines per a l'avaluació dels programes de cures cròniques

Una línia orientadora va ser la incorporació del coneixement clínic i professional en el disseny del model i les estratègies d’atenció crònica.

Participació d’un ampli grup de professionals en diferents onades i rondes que comencen amb una llista de més de 100 indicadors i acaben amb una llista limitada de 17.

[REPORT] Consensus and selection of indicators for the assessment of chronic health care

[PAPER] Assessment of Chronic Health Care through an Internet Consensus Tool