Category

Education
El curs pretén canalitzar el coneixement i el talent cap a la creació d'un projecte d'innovació que respongui a un repte i que es dugui a terme en equip.
Read More
Sex360 és una iniciativa d'un grup de professionals experts en sexualitat però amb arrels molt diferents, amb l'objectiu d'avançar en l'estudi de la sexualitat i el sexe d'una manera divertida, útil i científica, i tractar de donar respostes útils a preguntes complexes relacionades amb el sexe.
Read More
Provar el model teòric NTS utilitzant una estratègia d'autoavaluació col·lectiva entre els professionals sanitaris implicats en la cura de pacients crònics. Es van avaluar dos aspectes, el nivell actual de l'equip i el seu potencial de millora en cada NTS.
Read More
Els casos de vídeo interactius s'utilitzen per simular i discutir la història real dels pacients de salut mental i el seu tractament. El model d'aprenentatge basat en el consens, ha demostrat ser un sistema participatiu que permet als usuaris compartir coneixements i construir una solució col·lectiva als casos estudiats.
Read More