By

onsanity
El curs pretén canalitzar el coneixement i el talent cap a la creació d'un projecte d'innovació que respongui a un repte i que es dugui a terme en equip.
Read More
Sex360 és una iniciativa d'un grup de professionals experts en sexualitat però amb arrels molt diferents, amb l'objectiu d'avançar en l'estudi de la sexualitat i el sexe d'una manera divertida, útil i científica, i tractar de donar respostes útils a preguntes complexes relacionades amb el sexe.
Read More
Es va demanar a quatre panells d'experts que identifiquessin criteris de bones pràctiques en relació amb la promoció de la salut i la prevenció primària, les intervencions organitzatives, les intervencions de capacitació dels pacients i les polítiques sobre diabetis a nivell estratègic.
Read More
Els resultats de les anàlisis crítics poden exposar un estat patològic potencialment mortal del pacient si no es prenen les mesures adequades a temps. Els laboratoris de tot el món tenen dificultats per determinar aquests números precisos.
Read More
Amb la participació d'infermeres, metges i farmacèutics, s'ha dut a terme un procés de consens sobre la necessitat de gestionar la prescripció realitzada per les infermeres. Les receptes afecten una llista de productes de salut i medicaments en particular. Es discuteixen les implicacions del canvi de regulació i s'obté un consens notable.
Read More
Provar el model teòric NTS utilitzant una estratègia d'autoavaluació col·lectiva entre els professionals sanitaris implicats en la cura de pacients crònics. Es van avaluar dos aspectes, el nivell actual de l'equip i el seu potencial de millora en cada NTS.
Read More
El 2012, el Departament de Salut va llançar un pla estratègic que abasta de 2011 a 2015 i, com a part de la validació i el seguiment de la planificació estratègica, es va dissenyar un conjunt de prioritats i prediccions per augmentar l'abast i la diversitat de la participació a través d'una metodologia d'intel·ligència col·lectiva.
Read More
L'avaluació de programes per a la cura de pacients amb malalties cròniques és un repte perquè implica avaluar intervencions complexes amb múltiples components, amb una intensitat molt variable en l'ús d'instruments terapèutics i la interacció amb molts professionals i contextos, que són difícils d'estandarditzar.
Read More
Els casos de vídeo interactius s'utilitzen per simular i discutir la història real dels pacients de salut mental i el seu tractament. El model d'aprenentatge basat en el consens, ha demostrat ser un sistema participatiu que permet als usuaris compartir coneixements i construir una solució col·lectiva als casos estudiats.
Read More